A Nemzetközi Marxista Tendencia 2010-es kongresszusa - egy nagy lépés előre

A Nemzetközi Marxista Tendencia (továbbiakban IMT) 2010-es világkongresszusára a toszkániai tengerparti városban, Marina di Massában került sor. Az esemény nagy előrelépést hozott a nemzetközi mozgalom számára.

Mintegy 250 fő vett részt különböző országokból az eseményen, jelen voltak európai, észak- és latin-amerikai és ázsiai elvtársak. Sajnos az útlevelekkel kapcsolatos problémáik miatt csak lélekben lehettek ott a marokkói, a nigériai és az orosz elvtársak.

A nemzetközi helyzet

A kongresszus résztvevői megvitatták a nemzetközi helyzetet és a kilátásokat, valamint egyes országokra lebontva a prioritásokat és a feladatokat. Alan Woods elvtárs bevezetőjében kiválóan foglalta össze a nemzetközi események fő irányvonalát.

img_8512bis_kicsi.jpg A mostani válság visszatükrözi az elmúlt 30 évben felhalmozódott problémákat. Az új korszak, amelybe most fogunk belépni nem lesz olyan, mint az eddigiek, a burzsoázia nem engedhet meg semmilyen reformot. Van pénz a bankok megmentésére, de nem jut kórházakra, iskolákra, nyugdíjakra. Évekig alacsony életszínvonalra, munkanélküliségre és megszorításokra van kilátás.

Azonban a burzsoáziának súlyos problémával kell szembenéznie, még pedig azzal, hogy a munkásosztály jelentősen megerősödött az utóbbi 50 évben. A francia, az olasz és más országok munkásai nem hagyják fogadják el harc nélkül a civilizációs vívmányok és a környezet rombolását. Úgy néz ki a terep adott az osztályharchoz, világméretekben.

Alan bevezetője után egy teljes körű, őszinte és demokratikus vitára került sor, ami alatt sok szempont került megfontolásra, ezek többségét a hallgatóság el is fogadta, másokat azonban elvetett. Kialakult egy érdekes vita az olasz fasizmus és a bonapartizmus témakörében. Az elvtársak többsége helyesnek vélte az összehasonlítást, azonban a megszövegezést nem találták pontosnak.

A végén a nemzetközi helyzetről alkotott dokumentumot egyhangú szavazással fogadták el a jelenlévők.

Tömegszervezetek

Fred Weston elvtárs vezetésével kiváló és magas szintű vita zajlott "A munka a tömegszervezetekben" szekcióban. Fred rámutatott az IMT-nek állandó harcot kell folytatnia az opportunizmus és az szélsőbaloldal ellen. Spanyolországban az ottani szekció egy része ugyan kivált tavaly, azonban más országokban sikerül rendezni a problémás kérdéseket.

Szervezési beszámoló

Ana Munoz elvtársnő átfogóan mutatta be a világszerte zajló szervezési munkát. Az IMT jelenleg 24 teljes szekcióval rendelkezik 5 kontinensen, és kialakulóban vannak új csoportok Ausztráliában, Hollandiában, Indonéziában, Iránban és Szerbiában. Emellett számtalan más országokban vannak egyéni tagok és kisebb csoportok.

 

img_8508bis_kicsi.jpg India négy államában is működnek helyi csoportok, akik egy újságot is kiadnak, illetőleg most készülnek egy saját weblap indítására.

Olaszországban a pomegliano-i Fiat gyár körüli helyzet nagy lökést adott a mozgalomnak, rengeteg új ember csatlakozott az ottani szekcióhoz. A harcból kivette a részét a Rifondazione Comunista is, amelynek 40 helyi szervezete támogatja az IMT-t a kongresszuson. Emellett a párt több alapszervezetében és ifjúsági csoportjában is többségben van az IMT hívei.

Új-Zélandon alakult egy új csoport. Nagy anyagi áldozatot követelt tőlük, de részt vettek a nemzetközi kongresszuson. Ők lassan lépésről-lépésre építkezve alakítottak ki egy életképes szervezetet, immáron egy rendszeresen megjelenő lapot adnak ki és jó viszonyt ápolnak az ottani Munkáspárttal és a szakszervezetekkel.

Marokkó büszkélkedhet az első arab IMT szekcióval. Sajnos a korábban említett vízum problémák miatt az elvtársak nem tudtak részt venni a kongresszuson.

Kiterjedt kontakthálózattal rendelkeznek az arab világban, így tervezik beindítani mozgalom arab nyelvű portálját a. Ők is adnak ki újságot, amelyet főleg a diákság körében terjesztenek. Tevékenységüket az ország különböző pontjain fejtik ki és egyre aktívabbak a szakszervezetekben is.

Irán

Az Iránban elvégzett munkát érdemes külön is kiemelni. Az ottani szekció sokkal jobban fejlődik mióta kivált néhány ember, akik csak akadályozták a munkát és kompromittálták a szervezetet az irániak szemében. A felszólaló iráni elvtárs arról tájékoztatta a kongresszust, hogy új weblapot indítottak mobareza.org néven. Június 12-én, az elcsalt választás egy éves évfordulóján az ország 4 városában több mint ezer szórólapot osztottak szét.

Ők is kiadtak egy saját újságot Mobarezeye Tabagathi (Osztályharc) néven. Ennek a fogadtatása is pozitív a lakosság körében. Most egy Trockij könyv fordításán munkálkodnak.

Pakisztán

Az IMT szekciók közül szerte a világon a legnehezebb és legveszélyesebb körülmények között a pakisztániak kénytelenek tevékenykedni. Nap, mint nap hallhatjuk a híradásokban a beszámolókat az országban tomboló erőszakról. Több embert ölnek meg, mint Irakban és Afganisztánban együttvéve. Mindezek tetejében idén pusztított évtizedek óta a legsúlyosabb árvíz az országban.

Lal Khan elvtárs beszámolt az áradás okozta rettenetes pusztításról: emberek ezrei vesztették életüket, és 20 milliónál többeknek a mindennapi élete vett gyökeres változást, negatív irányban. A pakisztáni elvtársak mindennapi munkájához sajnos már az is hozzátartozik, hogy felhívják egymást, hogy életben vannak-e még.

Pénzügyek

A pénzügyi beszámolót Niklas Albin Svensson elvtárs vezette be, aki megköszönte azoknak az elvtársaknak szerte a világon, akik nagy anyagi áldozatok hoztak a mozgalom működtetéséért.

img_8802bis_kicsi.jpg

A mozgalom anyagi helyzetén könnyített az is, hogy sok szekció döntött úgy, hogy 10%-kal növeli a nemzetközi munkához való hozzájárulását, illetőleg több nemzetközi kiadást fizettek a nemzeti szekciók. Ennek eredményeként még a spanyol szekció 12 ezer eurós felajánlása nélkül is sikerült megduplázni a nemzetközi költségvetést. A világkongresszusra több mint 40 ezer eurót sikerült összegyűjteni az adományokból.

A kongresszus megmutatta, hogy az IMT a belső viták ellenére is az elmúlt években tovább erősödött. Ez tisztán megmutatkozott a felszólalások kiváló minőségében.

A hangulat az előadásokon kívül is nagyon pozitív volt. Az elvtársak között esténként jó hangulatú beszélgetések alakultak ki, amely elősegíti a mozgalom nemzetközi erősödését. A fiatal elvtársak létrehoztak egy bizottságot, amely a marxizmus és a művészetek relációját kívánja vizsgálni, ehhez az új kezdeményezéshez 10 szekcióból 30-an csatlakoztak.

Záróbeszédében Alan Woods megjegyezte, szerinte a kongresszus megválaszolta azt a kérdést, hogy halott kezdeményezése az IMT. Nagy derültséget váltott ki, amikor Mark Twaint idézte: "a halálomról szóló pletykákat eltúlozták".

Felhívta a küldöttek figyelmét arra, hogy idén van a Trockij elleni merénylet 70. évfordulója. Alan hangsúlyozta, hogy sose felejtsük el, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk.

A kongresszus végén a delegáltak és a résztvevők elénekelték az Internacionálét.

A Nemzetközi Marxista Tendencia 2010-es világkongresszusa véget ért, de a harc csak most kezdődik.

Translation: Magyar-Venezuelai Szolidaritási Társaság (Hungary)