You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Capitalism’s blood-soaked ascent – new ‘In Defence of Marxism’ out now!

Capitalism’s blood-soaked ascent – new ‘In Defence of Marxism’ out now!


Monday, 16 January 2023 

image

Capitalism’s blood-soaked ascent – new ‘In Defence of Marxism’ out now!

The International Marxist Tendency is proud to present the Winter 2023 edition of the In Defence of Marxism theoretical journal. The feature article in this issue takes on the Spanish Conquest of the Americas, which far from a 'meeting of cultures', was a brutal and bloody affair resulting in the extermination of millions of indigenous peoples. We publish the editorial by editor-in-chief Alan Woods below.


image

Estrategia socialista y poder obrero – Una aportación al debate con el Movimiento Socialista (II)

En esta segunda entrega de nuestro debate con los compañeros del Movimiento Socialista nos centraremos en el estudio del carácter de clase del Estado y en lo que el Movimiento Socialista propone como su estrategia para llegar al socialismo.


Estrategia sozialista eta langileen boterea – Mugimendu Sozialistarekiko eztabaidarako ekarpena

Mugimendu Sozialista Espainiako Estatuko hainbat eremutan (Euskal Herria, Katalunia, Valentzia, Aragoi, Gaztela eta Madril) sartu izana Estatuko gainerako komunistok eta nazioartean ospatu behar dugun gertaera da. Horren garrantzia azpimarratuz, KMIk elkarrizketa eta ikuspuntu anaikorren trukea ezarri nahi ditu MSko burkideekin, mugimendu komunistak aurrean dituen zereginak eta taktikak argitze aldera.


Estratègia socialista i poder obrer – Una aportació al debat amb el Moviment Socialista (I)

La irrupció del Moviment Socialista (MS) en diverses zones de l’Estat espanyol és un esdeveniment que els altres comunistes de l’Estat i en l’àmbit internacional hem de celebrar. Destacant la seva importància, el Corrent Marxista Internacional vol establir un diàleg i un intercanvi de punts de vista fraternal amb els camarades del MS, a fi d’aclarir les tasques i les tàctiques que enfronta el moviment comunista.


È la fine della globalizzazione?

Nel maggio del 2022, l’amministratore delegato di BlackRock ha dichiarato che “l’invasione russa dell’Ucraina ha messo fine alla globalizzazione che abbiamo conosciuto negli ultimi trent’anni”. Non ha tutti i torti: la guerra in Ucraina ha fatto esplodere i conflitti che fermentavano da tempo tra le potenze principali.