Bulgarian

През 1938 г. великият руски революционер Леон Троцки заявява, че "историческата криза на човечеството се свежда до кризата на революционното ръководство". Тези думи са толкова верни и актуални днес, колкото и в деня на написването им.

Тази статия оригинално бе публикувана на 7 Януари 2020, съответно не включва важните развития в световната икономическа и политическа криза, предизвикани от коронавируса. Въпреки това, тя все още е полезна, защото описва общите процеси и противоречия в световната ситуация, които обясняват защо сегашната криза е толкова сериозна.