Marksizm Üniverstesi 2020 - Marksizmin Savunmasında

Enternasyonal Marksist Akım, sizi “Marksizm Üniverstesi 2020 - Marksizmin Savunmasında” adli 25-28 Temmuz'da düzenlencek, dört günlük çevrimiçi bir okula davet ediyor. Etkinlik, devrimci sosyalist fikirleri savunmaya ve işçi ve gençleri Marksist teoride eğitmeye yöneliktir! Kaydolmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için university.marxist.com'yı ziyaret edebilirsiniz.

Marksist teorinin çeşitli yönlerini inceleyen ve marksizmin ona karşı ortaya çıkan tüm gerici, revizyonist ve reformist fikirler üzerindeki üstünlüğünü gösteren çok çeşitli tartışmalara ev sahipliği yapacağız. Etkinlik, bugün 200 yaşında olacak olan Marksizmin iki kurucusundan biri olan Friedrich Engels'in anısına yapılacaktır. Tartışmalar, uluslararası dinleyici kitlemizin için İspanyolca’ya ve diğer bir çok dile çevrilecek.

İnsanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine giriyoruz. Kapitalizm küresel ölçekte bir çıkmazın içine girmiştir. İnsanlık için ileriye dönük bir yol gösteremiyor. Koronavirüs pandemisi, işsizlik oranının yükselişi ve uluslar arasındaki artan gerilimler, çıkmazda olan bir sistemin göstergesidir. Bu sistemin insanlara sunacak acı, sefalet ve barbarlıktan başka hiçbir şeyi yoktur. Son birkaç hafta içinde ABD genelinde isyan protestoları bu sürecin bir yansımasıdır. Her şeyden öte, sınıf mücadelelerinin dünyanın her köşesine yayılması bekleniyor.

Fakat Lenin'in bir zamanlar söylediği gibi: "devrimci teori olmadan devrimci bir hareket olamaz". Marksistler için “teori” soyut şeylerle ilgili sonsuz tartışmalar için değildir, devrimci eylem için bir araçtır. Tüm bu kaosun ortasında, sadece Marksizmin teori onlanları açıklar ve toplumu değiştirmek isteyenler için ileriye giden yolu gösterir. Aynı zamanda, burjuva devletinin medya, eğitim sistemleri ve dini kurumları aracılığıyla yayılan burjuva ideolojisine karşı fikir mücadelesi vermek de aynı derecede önemlidir. 

25-28 Temmuz'da bizimle, kendinizi Marksist fikirler konusunda eğitin ve sosyalist devrim mücadelesine katılın! Okula kaydolmak için aşağıya tıklayın!

Kayıt: https://university.marxist.com/en/#Register