Nyílt levél Evo Moraleshez a COB sztrájkja kapcsán

Különböző országok szakszervezeti és baloldali aktivistái írták alá ezt a nyílt levelet Evo Moraleshez a COB szakszervezet és a MAS (Mozgalom a Szocializmusért) kormány béremelési konfliktusa kapcsán.

Írd alá a levelet!

Evo Morales elvtársnak
Bolívia Többnemzetiségű Kormány elnökének

Alulírott szakszervezeti aktivisták, munkások és baloldali aktivisták lelkesen támogattuk a bolíviai nép harcát a Víz Háborútól, amelynek Ön az egyik résztvevője volt, a Gáz Háborún át a 2003-as felkelésekig és a 2005-ös elsöprő választási győzelméig, amely győzelem a kifejeződése és következménye volt ezeknek a harcoknak. Ugyanígy lelkesen fogadtuk beszédét annak szükségességéről, hogy el kell mélyíteni a változások folyamatát a szocializmus kivívásáért, amelyet választási győzelme éjszakáján mondott el és folyamatos felhívását a Föld Anya megvédésére, amelynek fő ellensége és veszélye – ahogy mondta – a kapitalizmus. Ahogy Ön is tudja a kapitalizmus nem csak a természet ellensége, hanem mivel ez a kizsákmányoláson és az erőforrások egyéni tulajdonán nyugszik elsődlegesen az ember ellensége, mivel a rendszer alapja az ember ember által való kizsákmányolásán. Az, ami ezekben a napokban Görögországban történik, ahol a munkásokat felhívják, hogy fizessenek még nagyobb szegénységgel, hogy megmaradjon a bankárok és spekulánsok profitja, ennek a legkitűnőbb példája.

Kifejezzük mély aggodalmunkat a konfliktus miatt, ami kormánya és a COB (Central Obrera Boliviana) szakszervezet között keletkezett, amely a fő szervező teste a mi munkás testvéreinknek Bolíviában. Tudjuk, hogy a hatalmas erőfeszítések ellenére, ami a szegénység legyőzését célozta meg – amely igen jelentős és vitathatatlan eredményeket ért el – sok munkás, bányász kevesebbet keresnek átlagban, mint ami az élethez szükséges. A legtöbb bolíviai munkás bizonytalan, ami aláveti őket a nagy üzleti zsarolásoknak. Sok, túl sok cégnél nincsenek szakszervezetek és a munkaidő 12 óra hosszú. A jelentős béremeléseket, amiket elismert az elmúlt években a nagy cégek eltolták, összekötötték őket a termelés növelésével, azaz valójában sokkal több munkát követeltek, hogy elismerjék a bérnövekedést. Ezenkívül sajnos országában még mindig létezik az ipari kapcsolatok rendszere, ahol a munkásoknak engedélyt kell kérniük az államtól, hogy sztrájkba léphessenek, és a munkáltatók szembehelyezkedhetnek a sztrájkkal (megsértve az Általános Munkajog II. fejezetét), megfélemlítve a szakszervezetet.

Szembenézve ezzel a helyzettel szeretnénk kifejezni legmélyebb szimpátiánkat munkástestvéreinkkel, akik a Central Obrera Bolivianában szerveződnek és kifjezeni támogatásunkat követeléseikkel.

Elnök Úr, a munkások, akik sztrájkolnak és felvonulnak, ugyanazok, akik lelkes támogatásukat adták Önnek a harcban és a választásokon. Kormányuk helyesen tartja őket a gazdaság és az állam főtartópillérjeinek. Ezért tiszteletteljesen sürgetjük Önt és kabinetét, hogy lépjen hasznos párbeszédbe a munkásokkal, ahogy a dolgozók várják, és összességében foglalkozzon a bolíviai munkásosztály munka- és fizetési körülményeivel, és engedje meg a bolíviai munkásmozgalomnak, hogy megvalósítsa részvételét az átalakító folyamatokban Bolíviában.

Elnök Elvtárs, hisszük, hogy a bolíviai forradalom egy példa, egy hivatkozási pont lehet a globális antikapitalista és munkásmozgalom számára. Ez a lehetőség drámaian csökkeni fog, ha a munkások a világon nem látják Bolíviában az igazi lehetőséget egy más világ felé vezető útra, ahol a gazdaság úgy működik, hogy találkozzon az emberi szükségletekkel és nem az egyéni kapzsisággal, valamint ahol a valódi demokrácia a dolgozó emberek részvételén alapszik a döntésekben az emberiség jövőjéről. Mi hiszünk abban, hogy osztja aggodalmunkat és hiszünk képességében, hogy megoldja a jelenlévő konfliktust a legjobb úton, hogy elmélyüljön a változások folyamata a szocializmus kivívásáért.

Írd alá a levelet!

Source: Magyar-Venezuelai Szolidaritási Társaság