2018: Kris och klasskamp

I denna inledning från IMT:s världskongress 2018, diskuterar Alan Woods (redaktör för In Defence of Marxism) perspektiven för världsrevolution. Alan betonar den instabilitet och turbulens som vi kan se på världsskala, där situationen – och medvetenheten – ändras inom loppet av några dagar på basis av händelser.

[Source]

Framförallt lyfter Alan fram Donald Trumps roll, vars okontrollerade beteende och agerande spär på den eld som redan rasar globalt som ett resultat av den kris som nu varat i ett årtionde. Framförallt noterar Alan att denna kris nu uttrycker sig i form av politiska kriser, då traditionella partier överallt har diskrediterat sig själva och genomfört åtstramningar. Det enda alternativet är att bygga en internationell revolutionär organisation som kan omkullkasta kapitalismen.