Dutch

Op 8 januari werd India volledig stilgelegd, omdat 250 miljoen mensen zich aansloten bij een algemene staking die werd uitgeroepen door de tien centrale vakbonden en eisen kenbaar maakten aan het regime van Modi. A.R. Sindhu, de nationale secretaris van de CITU (centrum van Indiase vakbonden) vertelde de media dat vijftien staten volledig tot stilstand werden gebracht.

Beste kameraden:

Jullie klagen niet in staat te zijn geweest om zelfs maar een tiende te lezen van de boeken die je interesseren, en vragen hoe je rationeel je tijd kunt indelen. Dit is een zeer moeilijke kwestie, omdat iedereen op de lange termijn zo'n beslissing moet maken in overeenstemming met zijn bijzondere behoeften en belangen. Het moet echter gezegd worden dat de mate waarin een persoon in staat is om bij te blijven met de huidige literatuur - of deze nu wetenschappelijk, politiek, of anders is - niet alleen afhangt van de verstandige indeling van iemands tijd, maar ook van de voorafgaande training van het individu.

De strijd tegen Macrons reactionaire pensioenhervorming ging zijn 40e dag in op 13 januari. Een vierde interprofessionele staking vorige donderdag en opeenvolgende protesten in het weekend brachten opnieuw honderdduizenden op straat. Verdere actiedagen werden nog aangekondigd tot 16 januari.

Alle reactionairen kraaien victorie. Donald Trump kon zijn tevredenheid over de uitslag niet onder stoelen of banken steken. “Mijn gelukwensen aan Boris Johnson voor zijn grote WIN!”, schreef de Amerikaanse president op Twitter. “Johnson behaalt verpletterende overwinning bij verkiezingen in het VK”, aldus de Financial Times, terwijl de Britse pond steeg op de valutamarkten.

“Een spook waart door Europa.” Met deze gevierde zinsnede riepen de auteurs van het Communistisch Manifest het begin uit van een nieuwe fase in de menselijke geschiedenis. Dat was in 1848, een jaar van revolutionair oproer in Europa. Nu waart er echter een spook, niet alleen door Europa, maar door de hele wereld. Het is het spook van de wereldrevolutie.

We leven in een periode van scherpe en plotselinge veranderingen. De politiek in het Verenigd Koninkrijk heeft intussen een Monty Python-gehalte bereikt en de Brexit heeft bij de meeste mensen een zeker gevoel van vermoeidheid doen intreden. Premier Boris Johnson mag dan wel een reactionaire clown zijn, dom is hij niet en op Trumpiaanse manier heeft hij op dit gevoel kunnen inspelen.

Dit artikel werd geschreven op 8 oktober. Intussen heeft de gevluchte regering, met bemiddeling van de VN en het Vaticaan, een deal gesloten met CONAIE, waarbij het gehate bezuinigingspakket geschrapt is in ruil voor het beëindigen van de protesten. Een grote overwinning voor de massa's! Echter, zolang Moreno aan de macht blijft, zijn nieuwe bezuinigingspakketten onvermijdelijk.

Dit is de verklaring van onze internationale organisatie (IMT) over de Turkse agressieoorlog tegen Rojava, de Koerdische regio in Noord-Syrië. Wij steunen deze verklaring en pleiten voor een algehele stop op Belgische wapenexporten naar Turkije, en het beëindigen van de 'Erdogan-vluchtelingendeal'.

De internationale beweging van klimaatstakingen heeft overal ter wereld veel indruk gemaakt. Het afgelopen jaar, tijdens verschillende wereldwijde actiedagen, liepen miljoenen jongeren uit meer dan honderd landen hun schoolgebouwen uit om zich bij de demonstraties van Friday for Future  aan te sluiten en onmiddellijke actie tegen klimaatverandering te eisen.

In dit laatste deel van Wat is Geld?, kijken we naar schijnoplossingen als de herinvoering van de goudstandaard, People's QE en Bitcoin. Daarna behandelen we de toekomst van geld en de socialistische oplossing. Hoe breken we de macht van het geld?

In dit laatste deel van Wat is Geld?, kijken we naar schijnoplossingen als de herinvoering van de goudstandaard, People's QE en Bitcoin. Daarna behandelen we de toekomst van geld en de socialistische oplossing. Hoe breken we de macht van het geld?

Na de afzetting van de nu voormalige president Omar al-Bashir door het leger op 11 april, bleef het volk op de straten. Het verwierp de avondklok en de militaire overgangsraad onder leiding van Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, de voormalige Eerste Vicepresident van Soedan.

Hoewel geslagen munten weliswaar de gezichten dragen van de staatshoofden met wiens autoriteit ze zijn uitgegeven, is het belangrijk om te benadrukken dat dit niet betekent dat geld ooit werd “uitgevonden” of van bovenaf opgelegd.

Jorge Martin (JM) van Hands Off Venezuela, onze internationale campagne ter verdediging van de verworvenheden van de Venezolaanse Revolutie, werd geïnterviewd door Will Brehm (WB) van FreshEd. Wij vertaalden het en vatten de meest relevante vragen en antwoorden samen om een schets te geven van de recente situatie in Venezuela. Het volledige interview kan men lezen op eerder vernoemde website (Engelstalig).

“Revolutie is het grootste aller dingen - al het andere is nep.” (Rosa Luxemburg)

Op 6 en 7 april werd onze jaarlijkse vormingsweekend Marxisme 2019 gehouden. Met 45 aanwezigen was het een succesvol evenement en een belangrijk moment in de groei van marxistische ideeën in België. De vormingen stonden dit jaar in het teken van het leven en de ideeën van Rosa Luxemburg. Honderd jaar geleden werd zij, samen met Karl Liebknecht en vele andere martelaren, vermoord door de zogenoemde ‘Freikorps’ in een poging om de Duitse Revolutie neer te slaan.

In deel 3 van de reeks 'Wat is geld', behandelen we krediet, de opkomst van de financiële sector, en naamloze vennootschappen. Zie hier deel 1 en 2

Wat is geld? Waar komt het vandaan? En wat vertegenwoordigt het?

“The ocean is rising, and we are too” (De zeespiegel stijgt en wij komen in opstand) lezen we op een plakkaat bij de recente #YouthStrike4Climate in Londen. Over de hele wereld gaan jongeren de straat op om de brandende kwestie van ons tijdperk aan te pakken: de dreigende klimaatramp. Afgelopen augustus zijn de protesten in Zweden gestart, met de wekelijkse protesten van één scholier, Greta Thunberg, en verspreidden deze zich internationaal snel in de vorm van jongerenstakingen. In elk land is de situatie dezelfde: een nieuwe, geradicaliseerde generatie wordt politiek actief en eist actie en systeemverandering om de vernietiging van het milieu tegen te gaan.