Marksisti sa svih kontinenata održali ključan sastanak

Krajem januara, internacionalno vođstvo Internacionalne marksističke tendencije (IMT) sastalo se u Italiji. Ovo je bio prvi sastanak uživo ovog vodećeg organa nakon tri godine, pošto se poslednji održao u januaru 2020, tačno u momentu kada se COVID-19 počeo širiti po svetu. Konačno, drugovi i drugarice sa svih kontinenata - 27 zemalja ukupno – sastali su se da uče i diskutuju.

[Source]

Sastanak se osvrnuo na lekcije iz poslednje tri godine, kao i velike pomake napred koje je IMT napravio u ovom periodu. Drugarice i drugovi diskutovali su o turbulentnim procesima koji su oblikovali svet i koji pripremaju revolucionarne eksplozije u predstojećem periodu. Prvenstveno se diskutovalo o pripremama za nove napretke, kao i o pripremama za Svetski kongres ovog leta, koji će okupiti stotine drugova i drugarica iz celog svega.

Poslednjih nekoliko godina obeležile su ogroman napredak za snage IMT. Od 2019. do danas, broj članova Internacionale porastao je za 85 posto, sa 34 posto rasta samo u 2020.

U nekim delovima sveta, taj rast je bio još značajniji: 165 posto u Britaniji; 125 posto u SAD i preko 100 posto u Austriji i Danskoj. U mnogim zemljama, došlo je do osveženja koje je spremilo teren za nove skokove napred. U međuvremenu, nove grupe IMT formirale su se u preko deset zemalja koje rade na tome da postanu punopravne sekcije IMT, uključujući Južnu Afriku, Čile, Kolumbiju, Honduras, Irsku, Portugal, Šri Lanku i Indiju.

Ovo su kvantitativne brojke našeg napretka, ali one ne daju potpunu sliku, jer ne prikazuju sveukupni kvalitativni napredak Internacionale.

Poslednje tri godine pokrenut je teorijski časopis izuzetnog kvaliteta In Defence of Marxism-América Socialista (U odbranu marksizma-Socijalistička Amerika), koji se prodaje u preko 4000 primeraka po broju. Organizovana su i dva izuzetna Internacionalna marksistička univerziteta koji su održani 2020. i 2022, sa 6600 prijava za prvi i 7700 za drugi, a međunarodno prikupljanje finansijskih sredstava koje IMT organizuje svake godine povećalo se za 700 posto od 2018! Ove činjenice i podaci dokaz su rastuće posvećenosti, energije i profesionalizmau IMT.

Pravi komunizam

Šta je bila tajna (ako se uopšte tako može nazvati) našeg uspeha? Kako je drug Hamid Alizade objasnio u organizacionom izveštaju:

„[Mnogi] na levici ne razumeju kako mi to radimo. Izgradili smo veoma impresivnu organizaciju. Ne postoji takva nigde u svetu. Svi naši uspesi mogu se svesti na jednu stvar: moć ideja. Naše ideje su jedino opravdanje za naše postojanje i one su naše najznačajnije oruđe.“

„Mladi ljudi se danas osećaju izgubljeno, da je život prazan i klaustrofobičan pod ovim sistemom. Oni instiktivno traže nešto više, žele da uzlete iznad trivijalnosti života pod kapitalizmom, nešto smisleno čemu bi mogli da teže. Jedino revolucionarni marksizam može da pruži to.“

Ova težnja ka radikalnim, revolucionarnim idejama među omladinom može se videti svuda. Španski drugovi dali su izuzetan izveštaj o pojavi ‘Socijalističkog pokreta’ u Baskiji. Počevši kao levo cepanje omladinske sekcije nacionalističke partije Bildu, omladinci ‘Socijalističkog pokreta’ izjasnili su se da su za komunizam, internacionalizam i diktaturu proletarijata i privukli hiljade mladih ljudi na svoje demonstracije pod ovim naprednim sloganima.

Ali isto raspoloženje vlada u celoj Španiji. Zbog toga, ‘Socijalistički pokret’ brzo se raširio od Baskije do Katalonije, Valensije, Madrida i dalje. Isti sloj ljudi pojavljuje se svuda u svetu. Sve više mladih traži pravi komunizam. Glavna prepreka na koju nailaze jeste da su iskreni komunisti još uvek u malim grupama. U međuvremenu, vladajuća klasa nastojala je da zakopa ove ideje lažima i izvrtanjima – posebno ideje Lenjina, a staljinisti su takođe doprineli lošem glasu širenjem laži i konfznih ideja.

Kao lek za ove laži, sledeće godine IMT će pokrenuti kampanju koja će se poklopiti sa stogodišnjicom Lenjinove smrti 1924. godine. Njen cilj će biti upravo da krene u ofanzivu i podseti na stvarne ideje Lenjina i boljševizma i tako prokrči put ka sve širem sloju mladih ljudi koji traže iskrene boljševičke ideje.

Svet u plamenu

Diskusija o situaciji u svetu ostavila je utisak na sve prisutne drugove i drugarice o urgentnosti našeg rada na daljem rastu, obrazovanju i jačanju snaga marksizma.

Situacija u svetu sve je turbulentnija. U celom svetu društvene nejednakosti ubrzano rastu. Čak i u razvijenim kapitalističkim zemljamama glad je u porastu. Niže se kriza za krizom: zdravstvena, potrošačka, inflaciona, rat u Ukrajini, energetska, itd. Kapitalističkoj klasi nestalo je mogućnosti da izađe iz krize na isti način kako je to radila ranijih godina i uhvatili su je panika i podele. Klasna borba je u usponu.

Baš u nedelji kada su se drugarice i drugovi sastali da diskutuju o situaciji u svetu, desilo se novo razbuktavanje klasne borbe. U Francuskoj je skoro 3 miliona radnika ušlo u štrajk protiv Makronove penzione reforme. Nekoliko dana ranije, slogan „osveta radnika: socijalistička revolucija!“ mogao se čuti na demontracijama baskijske omladine koje su brojale oko 7000 ljudi. Nekoliko dana kasnije, pola miliona radnika štrajkovalo je u Britaniji, što je najveći štrajk u toj zemlji u prethodnoj deceniji.

Ovo je početak buđenja radničke klase. Rečima Alan Vudsa „Sveži slojevi klase se aktiviraju. Duvaju novi vetrovi.“

Ali kako se ovi slojevi uključuju u borbu, naleću na glavnu prepreku konzervativizma sopstvenog vođstva.

„Stare vođe postale su mentalno paralisane, beskorisne, hipnotisane porazima iz prošlosti. Ne vide dalje od svog nosa,“ objasnio je Alan.

Kao kontrast ovim starim, umornim slojevima, Alan je dao primer štrajkujućih medicinskih sestara u Britaniji:

„Mogao se videti žar, revolucionarni instinkt, u očima ovih mladih medicinskih sestara koje su štrajkovale po prvi put. IMT će opstati ili propasti zavisno od naše sposobnosti da dopremo do tog sloja... Moramo se okrenuti protestima, fabrikama, štrajkačima.“

Iz ovog naprednog sloja i iz redova revolucionarne omladine, IMT gradi snage marksizma, trenutno male, ali koje rastu svakim danom i koje će moći intervenisati u ovim burnim događajima. Naš cilj je pomoći građenju alternativnog, revolucionarnog vođstva radničke klase koje može da je povede do ispunjenja svoje istorijske misije rušenja kapitalizma zauvek i izgradnje društva dostojnog čoveka. Pridružite nam se u ovom zadatku.

Izjava solidarnosti sa borbom peruanskih radnika i seljaka protiv puča i ubitačnog režima Dine Boularte od strane internacionalnog vođstva IMT.

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.