Pandemien har satt verden på hodet og én kan si at den har innledet en ny epoke i verdenshistorien. Aksjemarkedene har krasjet og hele verdensøkonomien er rystet, pandemien har trigget en ny kapitalistisk krise. Det kapitalistiske systemet har vist seg å være uforberedt på koronaepidemien, til tross for mange advarsler og spådommer om scenarier med pandemier. Situasjonen har nådd et kritisk punkt i land som Spania og Italia, med overfylte sykehus, mangel på ventilatorer og mange dødsfall. Situasjonen er også ganske alvorlig i Norge. Over 4000 tilfeller er bekreftet, men foreløpig er det bare rundt et titalls dødsfall. Men situasjonen kan forverres – det er antatt at 1 av 3 nordmenn kan bli smittet – uten noen grep. Takket være tiår med innstramninger, startet på 1980-tallet, har helsetjenestene i Norge blitt kuttet. I årevis har vi lest om at sykehusene er underfinansiert og underbemannet, uansett farge på regjering – rødgrønn eller blåblå. I Norge har antall sykehussenger per innbygger gått ned med om lag 1,75% de siste ti årene, og er bare litt høyere enn for Italia. Det er også bare 800 respiratorer i landet. Italia har 3000 respiratorer, og der tvinges leger til å ta beslutningen om hvem som får én og hvem som ikke får.

Dette er en dokumentar laget av Red Workers’ Front i Pakistan. Den viser den brutale realiteten arbeidere i Pakistan står overfor. Den er med engelske undertekster.