Other languages Albanian Belarusian Bengali Catalan Chinese Czech Danish Dutch Esperanto Japanese Georgian Kurdish Pashto Hindi Malay Indonesian Persian Greek Gaeilge Hungarian Vietnamese Turkish Swedish Hebrew Polish Russian Romanian Korean Slovenian Thai Nepali Serbo-Croatian Galician Norwegian Macedonian Burmese

Frankrijk bewees gisteren opnieuw dat ze in de voorhoede zitten van de verlinksing in Europa. Ondanks de immense mediacampagne voor de Europese grondwet hebben de Fransen ‘nee’ gezegd tegen het Europa van de multinationals. De liberale grondwet werd met een meerderheid van 55 procent verworpen.

De recente oorlogszuchtige verklaringen en aanvallen van vertegenwoordigers van de Bush-administratie tegen President Chavez vormen een onmiddellijke dreiging tegen de werkende klasse van Venezuela. De ‘Handen af van Venezuela’-campagne doet daarom een oproep aan zijn vrienden in de Amerikaanse vakbeweging om samen met ons deze provocaties te veroordelen en om maximale druk uit te oefenen op de Bush-administratie om te stoppen met deze aanvallen. Onderteken de open brief op de Hands Off Venezuela-website!

Vi gjengir en litt redigert versjon av Hva er marxisme? av Rob Sewell og Alan Woods, sist publisert i 1983 for å feire hundreårsdagen for død av Karl Marx. De tre artiklene om de grunnleggende aspektene ved marxismen, marxistisk økonomi, dialektisk materialisme og den historiske materialismen ble opprinnelig publisert separat i 1970. Disse artiklene er en god og kort innføring i grunnleggende metoder innen marxismen og kan tjene som en første tilnærming til ideene utviklet av Marx og Engels.

Desde que assumiram o controle das empresas para salvar seus empregos, os trabalhadores da Cipla/Interfibra vêm sofrendo ameaças de penhoras, leilões, e de prisão. Os trabalhadores reafirmam que a luta pela defesa dos empregos continua! E pedem o apoio de todo movimento operário, sindical, democrático e popular.