Main languages

A seguinte declaração dos trabalhadores na Espanha, que protestam contra a recusa dos patrões em tomar medidas de segurança adequadas à luz da pandemia de coronavírus, é um exemplo para o mundo inteiro. Não às condições de trabalho inseguras! Façam os patrões pagarem!

پورے یورپ میں کرونا وائرس نے سب سے زیادہ تباہی اٹلی میں مچائی ہے۔ یہ صورتحال حکومت کی دائمی ناکامیوں کی عکاسی کرتی ہے جس کے اقدامات تاحال مکمل طور پر ناکافی رہے ہیں اور اس کی پوری کوشش ہے کہ ان حالات کا معاشی بوجھ محنت کش طبقے کے کندھوں پر ڈال دیا جائے۔

Frente a la sumisión de los gobiernos ante la gran patronal, sólo la clase obrera puede garantizar la lucha efectiva contra la pandemia- ¡¡Los trabajadores de Mercedes Vitoria, IVECO Valladolid, los trabajadores de la construcción de Amazon Dos Hermanas, Balay, Aernova, Continental… se plantan ante la falta de medidas de prevención en los centros de trabajo y marcan el camino!!

A disseminação do novo coronavírus na Itália está se intensificando. Em 10 de março, o número de pacientes infectados era de 10.149 e o número de mortes 631 [Atualmente são mais de 24 mil infectados e 1.800 mortos]. A taxa de mortalidade é, portanto, de 6%, mais alta do que na província chinesa de Hubei, onde a pandemia começou. Essa situação marca o fracasso das medidas de contenção implementadas pelo governo nas últimas semanas.

Los acontecimientos se mueven a escala mundial a una velocidad vertiginosa. El nuevo coronavirus (COVID-19) ha puesto en marcha una reacción en cadena, que está deshaciendo cualquier apariencia de estabilidad en un país tras otro. Todas las contradicciones del sistema capitalista están saliendo a la superficie.

La situazione su scala mondiale si sta evolvendo ad altissima velocità. Il nuovo coronavirus (COVID-19) ha messo in moto una reazione a catena, che sta facendo crollare ogni parvenza di stabilità in un paese dopo l’altro. Tutte le contraddizioni accumulate dal sistema capitalista stanno venendo alla luce.

Weltweit überschlagen sich die Ereignisse. Das neue Coronavirus (COVID-19) hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die in einem Land nach dem anderen jeden Schein von Stabilität zusammenbrechen lässt. Alle Widersprüche des kapitalistischen Systems drängen an die Oberfläche.

No dia 8 de março, uma nova marcha histórica encheu as ruas do Chile no contexto do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Segundo as organizadoras, cerca de dois milhões de pessoas marcharam só em Santiago, e a cifra, em nível, nacional alcança os 3,5 milhões de pessoas. Duas jornadas de “Greve Geral Feminista” foram convocadas para 8 e 9 de março pelo Comitê de Coordenação Feminista 8M. O apelo está dirigido em particular contra o terrorismo de Estado. As mulheres estão na primeira linha da rebelião iniciada em outubro, tanto física quanto avançando demandas, pelos direitos sociais e contra a violência e a impunidade.

Das Coronavirus hat einen Börsencrash ausgelöst. Überall hat es am „Schwarzen Montag“ Einbrüche gegeben. Die jüngste Epidemie ist ein historischer Zufall, der die tiefe Krankheit im kapitalistischen System aufgedeckt hat, das jeden Moment in eine noch tiefere Rezession als 2008 geraten könnte, erklärt Rob Sewell (Herausgeber von Socialist Appeal).

La crisis del coronavirus es más grave en Italia que en cualquier otro lugar de Europa. Esto muestra el fracaso crónico del gobierno, cuya respuesta hasta ahora ha sido totalmente inadecuada, y que está tratando de desviar la carga económica de la emergencia sobre los trabajadores.

La crisis sanitaria generada por la epidemia del coronavirus COVID-19 ha puesto el planeta patas arriba y alterado la vida cotidiana de cientos de millones de personas, particularmente en los países capitalistas desarrollados y China, origen de la infección. Cierre de extensas áreas geográficas y de ciudades, suspensión de clases en todos los niveles de la enseñanza, limitaciones a la actividad laboral en numerosos sectores, prohibición gubernativa de reuniones masivas y de manifestaciones, reducción significativa de la vida social y cultural, entre otras, son las consecuencias de una epidemia que afecta a más de 130.000 personas en todo el mundo y que ha dejado hasta el momento cerca

...

من كوخه في رازليف، كان لينين يتابع باهتمام شديد سيرورة الثورة، ويلتهم جميع التقارير والإحصاءات والروايات، وأي شيء يمكنه أن يساعد في فهم المسألة الأكثر أهمية وهي متى يجب على الحزب أن يضرب؟ وباستخدامه لطريقته الدقيقة المعتادة قام لينين بدراسة نتائج كل الانتخابات وكل الأصوات في السوفييتات والنقابات ومجالس المدن، في محاولة منه لمعرفة ما الذي تعنيه بالنسبة لميزان القوى الطبقية. لم ينس لينين ولو للحظة أن إحصاءات الانتخابات تقدم علاقة القوى بطريقة جزئية ومشوهة، لكن كل شيء كان يشير إلى تقدم سريع للحزب الثوري. كانت ذكرى تمرد كورنيلوف ما تزال حية في أذهان العمال والجنود، وكان خطر الثورة المضادة قد أثار استقطابا وتجذرا سريعين داخل السوفييتات. في كل مكان كانت هناك انتخابات جديدة في

...

Il contagio del nuovo coronavirus in Italia è in crescita. Al 10 marzo i contagiati sono arrivati a 10.149, i morti a 631, con un tasso di mortalità al 6%, più alto di quello registrato anche nella provincia dell’Hubei dove è iniziata la pandemia. Questa situazione segna il fallimento delle misure di contenimento messe in campo dal governo nelle scorse settimane.

صار فيروس كورونا محفزا لانهيار أسواق الأسهم، مع تسجيل انخفاض حاد في كل مكان خلال “يوم الاثنين المشؤوم”. ويشكل هذا الوباء “صدفة” تاريخية فضحت المرض الزمن للنظام الرأسمالي، ويهدد بأن يتحول في أي لحظة إلى ركود أعمق حتى من 2008.

O coronavírus atingiu particularmente o Irã devido aos erros do governo, à desinformação e às sanções dos EUA. Essa crise expôs toda a podridão do capitalismo iraniano e levou à raiva das massas contra o regime, que já estava sendo aquecida, perto do ponto de ebulição.

کرونا وائرس کی حالیہ وباء سے ایران خاص طور پر شدید متاثر ہوا ہے جس میں ریاستی بیوقوفیوں، غلط بیانی اور امریکی پابندیوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس بحران نے گلی سڑی ایرانی سرمایہ داری کو مزید ننگا کر دیا ہے اور ریاست کے خلاف پہلے سے ابلتا شدید عوامی غم و غصہ اب چھلکنے کو تیار ہے۔

Este 8 de marzo una nueva marcha histórica ha colmado las calles de Chile en el contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Según las organizadoras, alrededor de 2 millones marcharon sólo en Santiago, y la cifra a nivel nacional alcanza los 3,5 millones de personas. Dos jornadas de “Huelga General Feminista” fueron convocadas para este 8 y 9 de marzo, por la Coordinadora Feminista 8M. El llamado es en particular contra el Terrorismo de Estado. Las mujeres están en la primera línea de la rebelión iniciada en octubre, tanto físicamente como avanzando demandas, por los derechos sociales, y contra la violencia y la impunidad.

En el día 9 de marzo, compañeras y compañeros de la Corriente Socialista militante participamos en las marchas y paros en conmemoración al día Internacional de la mujer trabajadora, estuvimos siguiendo las movilizaciones en CABA y en Rosario. En ambos lugares las marchas fueron multitudinarias, sólo en Rosario se reunieron más de 50 mil personas entre mujeres, hombres y jóvenes, mezclados en partidos políticos, agrupaciones feministas y sindicatos, que marcharon hasta el monumento a la Bandera.

El coronavirus se ha convertido en el catalizador de un colapso en los mercados bursátiles, con caídas drásticas en todas partes en este "lunes negro". La epidemia reciente es un accidente histórico que ha expuesto la profunda enfermedad del sistema capitalista, que en cualquier momento corre el riesgo de caer en una recesión aún más profunda que en 2008.