RS kongres 2023: En organisation af unge der er klar til kamp

I weekenden den 17-19. marts mødtes over 50 delegerede til RS’s årlige kongres.

[Source]

I IMT spilder kongresser, og andre demokratiske fora ikke tid på at diskutere kommasætning, og andre sekundære spørgsmål. Her er fokus skarpt på det politiske. Formålet med alle diskussioner er altid at højne kollektivets politiske niveau.

Kongressen åbnede således også med en diskussion af de internationale perspektiver for klassekampen, indledt af en repræsentant fra IMT’s Internationale Sekretariat. Det gjorde den, fordi situationen i et enkelt land ikke kan forstås uden for konteksten af udviklingerne på den internationale økonomiske og politiske scene.

Diskussionen foregik over følgende linjer, her refereret ganske kort, uden at kunne yde den retfærdighed:

Kapitalismens krise er tydeligvis gået ind i et nyt stadie. Den liberale verdensorden er brudt sammen. I stedet for globalisering og samhandel er protektionisme, handelskrige, og regulære krige indtrådt.

Proxykrigen mellem NATO ledt af USA og Rusland, der foregår i Ukraine og på ukrainernes bekostning, har sat alle nationale spændinger yderligere op. Vestens alliance trækkes fra hinanden, og opbakningen til krigsstøtten daler.

Konsekvenserne af den herskende klasses forsøg på at afværge krisen i 2008, viser sig nu med stor kraft i form af en veritabel inflationsbølge, der er skyllet over verden, og rammer arbejderklassen og de fattigste i alle lande. Det er umuligt at leve som før. Arbejdere og unge tvinges til at tage kampen op.

Således var de franske arbejdere og unge også i kamp på gaderne i Paris imod Macrons pensionsreform, mens kongressen foregik. En hadet reform fra en hadet præsident, der blev valgt af stemmerne fra omkring 20% af befolkningen, og som nu bruger dekreter til at gennemtrumfe sin arbejdsgiverpolitik. Men det kan komme til at koste ham sit politiske liv.

Bevægelsen i Frankrig er på et højere niveau end tidligere, og der tales om tidsubegrænsede strejker.

I England er arbejderklassen også gået i strejkeaktion i stort omfang. Den ene sektor efter den anden går ud, og der snakkes om behovet for en generalstrejke, hvilket ikke er set siden 1926.

I USA er nye lag af særligt unge arbejdere begyndt at organisere sig spontant, som vi så det med Chris Smalls og arbejderne i Amazon. Selvom organisationsgraden ikke er steget, er stemningen overfor fagforeninger ændret radikalt. Et stort flertal støtter nu fagforeninger. Det viser at radikaliseringen i sær har foregået udenom de officielle strukturer og organisationer, som indtil videre ikke har været i stand til at kanalisere de store frustrationer og energi.

Også i Kina rører arbejderklassen på sig. Og fra den side skal vi ikke forvente småting. Når først de kinesiske arbejdere bevæger sig, vil jorden ryste.

Sammenfattende gav oplægget og diskussionen et billede af et socioøkonomisk system i en historisk dyb krise, der overalt presser masserne til at handle, for at finde en vej ud.

Dansk Perspektiv

I forlængelse af verdensperspektivet kom diskussionen af dokumentet ‘Perspektiv for klassekampen i Danmark’, som forinden havde været diskuteret i alle afdelinger af RS rundt om i landet, og har den nye regering som omdrejningspunkt.

Også i denne diskussion var det gennemgående, at denne gang mærkes krisen, i modsætning til så mange andre, helt direkte af alle arbejdere og unge.

Titusinder presses ud i desperate situationer, og armod som tidligere var utænkeligt i Danmark, siver nu ind overalt.

Regeringen kører trods dette hårdt på, med historisk hård arbejdsgiverpolitik. Mens fagforeningsbosserne i starten så ud til at tage kampen op, med deres mobilisering mod Store Bededagstyveriet, har de med OK23 vendt 180 grader og lagt sig logrende på maven.

Det er nu tydeligt, at skal arbejderklassen og unge sætte foden ned og tage kampen op imod regeringen, så må det komme fra bunden, fx i form af et NEJ ved afstemningen om OK23

Dansk perspektiv blev vedtaget enstemmigt, og vil blive lagt på hjemmesiden snarest.

Historisk indsamling

RS modtager ingen støtte fra stat, tipsmidler, kommuner eller fonde. Vi står på egne ben og er 100% uafhængige. Sidste års indsamling blandt medlemmerne nåede 174.500 kroner. Nogen var måske i tvivl, om det ville kunne lade sig gøre at nå et så flot resultat igen, men hele organisationen hamrede igennem dette mål som et godstog gennem en glasbutik.

253.410 kroner blev det til – over en kvart million!

Et vanvittigt flot resultat som vi er stolte af. For det viser, at det ikke bare er ord, når vi siger at vi bygger en revolutionær organisation for at vælte det syge system, vi lever under i dag. Vores kammerater er også villige til at sætte handling bag disse ord – for at føre ideerne ud i livet.

Et nyt kapitel for RS

Søndagen handlede om hvordan vi omsætter ideerne til materiel virkelighed, nemlig organisationen.

Diskussionen gav et billede af en organisation med fremdrift på et solidt grundlag.

Mange af indlæggene bar præg af en virkelig seriøs tilgang og vilje til at få det maksimale udbytte af det arbejde, som alle kammerater lægger i organisationen, om det er i afdelingerne, de store møder, med avissalget, den interne skoling eller udvikling af RS’ rækkevidde. Når vi gør noget, så forsøger vi at gøre det godt, med høj kvalitet.

Kongressen satte sig mål om at udvide organisationens professionelle apparat og ikke mindst få et nyt og meget større kontor, da vi er vokset ud af det gamle. Vi har brug for et egentligt hovedkvarter for en landsdækkende organisation. For vi er langt om længe brudt ud af København. Kammeraterne i Århus og de andre byer rundt om i landet laver et fremragende stykke arbejde. De er RS’ spydspids i opbygningen af de marxistiske kræfter i hele landet.

Alt i alt var det en fantastisk kongres. Den var velorganiseret af de mange kammerater, der har knoklet med forberedelserne og ikke mindst præget af en stor energi. Det var ikke tom eller påtaget “hype”, som man møder så mange andre steder, men en dyb energi baseret på de ideer vi forsvarer og kæmper for, og som hver dag beviser sit værd som et værktøj til at forstå og agere i kapitalismens krise.

Med kongressen 2023 kan vi med selvsikkerhed vende det næste blad i RS’ historie. Det er en fantastisk tid at være revolutionær.

Join us

If you want more information about joining the RCI, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.