International Marxist University

Världen befinner sig i djup kris. Kapitalismen och dess försvarare har visat sig oförmögna att förklara eller lösa de problem som arbetarklassen överallt står inför. Bara marxismens idéer erbjuder en förklaring och en väg framåt. Därför kan vi stolt tillkännage lanseringen av International Marxist University 2022, ett fyra dagars onlineevenemang som organiseras av Internationella Marxistiska Tendensen och behandlar den marxistiska teorins viktigaste idéer och hur vi kan använda dem för att förändra världen.

[Source]

Den 23–26 juli kommer revolutionärer över hela världen att träffas online för 14 pass om ämnen som täcker marxismens tre grundpelare: den dialektiska materialismens revolutionära filosofi, Marx ekonomiska analys av kapitalismens motsättningar, och marxismens historiesyn.

Bland annat kommer Alan Woods, redaktör för Marxist.com, att inleda en diskussion om marxism och konst. Andra ämnen är Spaniens erövring av Amerika, de europeiska revolutionerna 1848, upplysningsfilosofin, den marxistiska förklaringen till inflation, och mycket mer!

Detta kommer att vara ett i högsta grad internationellt möte, där passen samtidigt översätts till en mängd olika språk – däribland spanska, franska, tyska, italienska, portugisiska, urdu, kinesiska och arabiska. Runt 6000 människor deltog på International Marxist University 2020, och vi väntar oss ännu ett enormt möte nu, med tanke på de dramatiska händelser som utspelat sig under de två år som gått sedan dess.

I en värld som kan verka allt mer förvirrande och kaotisk, har det aldrig funnits en bättre tid för att studera den vetenskapliga socialismens revolutionära idéer. Den centrala uppgiften är inte bara att förstå världen, utan att förändra den.

Läs mer på internationella sidan för International Marxist University 2022.

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.