Aaron Bushnell: een daad die de woede en frustratie van miljoenen uitdrukt

Op 25 februari stak Aaron Bushnell, die in actieve dienst bij de Amerikaanse luchtmacht was, zichzelf in brand voor de Israëlische ambassade in Washington, uit protest tegen de medeplichtigheid van het Amerikaanse imperialisme aan de oorlog tegen Gaza. Het nieuws van deze moedige daad van zelfopoffering door één enkele man heeft zijn weerklank gevonden in de harten van honderden miljoenen mannen en vrouwen.

[Source]

Ze voelen dezelfde diepe wanhoop bij het zien van de genocide die in Gaza wordt gepleegd; ze voelen machteloosheid nu de collectieve militaire macht van het westerse imperialisme wordt gebruikt om een klein, onderdrukt volk te verpletteren en te vermoorden; ze voelen dezelfde verstikkende woede over onze bloeddorstige kapitalistische politici hier in het Westen die deze slachting hebben toegestaan.

Op donderdagochtend nam de 25-jarige cyberbeveiligings- en IT-ingenieur voor de Amerikaanse luchtmacht Aaron Bushnell contact op met verschillende kranten en gaf hij aan dat hij van plan was zijn leven te geven uit protest:

"Mijn naam is Aaron Bushnell, ik ben in actieve dienst bij de Amerikaanse luchtmacht en ik zal niet langer medeplichtig zijn aan genocide. Ik sta op het punt om een extreme daad van protest uit te voeren, maar vergeleken met wat mensen in Palestina hebben meegemaakt door toedoen van hun kolonisatoren, is het helemaal niet extreem. Dit is wat onze heersende klasse heeft besloten dat normaal is."

Geconfronteerd met de schandelijke hypocrisie van de imperialisten, die 'democratie' en 'mensenrechten' prediken terwijl ze het moorddadige Netanyahu-regime tot de tanden bewapenen, legde Bushnell, die een anarchist was, de schuld precies daar waar die hoort: bij de heersende klasse.

De video van de laatste momenten van Bushnell, toen hij de poorten van de Israëlische ambassade naderde, is schrijnend om te zien. Aanvankelijk werden de beelden op Twitch bekeken door enkele tientallen kijkers, maar later werden ze door miljoenen mensen geüpload. Zelfs toen de vlammen zijn lichaam verzwolgen, schreeuwde Bushnell: "Free Palestine!" "Free Palestine!" Dit waren zijn laatste woorden.

Naast deze scène van een jonge man in de bloei van zijn leven die alles opgaf om aandacht te eisen voor het lijden van het Palestijnse volk, werd op de video ook het spektakel vastgelegd van een lid van de Secret Service die een pistool op de stervende man richtte en eiste dat hij "op de grond ging liggen".

Insinuaties van de media

Onmiddellijk hebben de autoriteiten en de media op schandelijke wijze geprobeerd om het water te vertroebelen, door gebruik te maken van de typische Orwelliaanse newspeak, waar we zo aan gewend zijn geraakt sinds het uitbreken van de oorlog tegen Gaza.

ABC News verwees naar een "ogenschijnlijk 'politiek protest'", waarbij ze zelf de aanhalingstekens gebruikten. Anderen merkten op dat "geen personeel van de Israëlische ambassade gewond was geraakt" en dat een bomopruimingsdienst was opgeroepen om een "verdacht voertuig" in het gebied te controleren - insinuaties die suggereren dat de veiligheid van de ambassade en haar personeel op de een of andere manier in gevaar was.

De Washington Metropolitan Police gaf ondertussen een incidentenrapport vrij waarin werd gesproken over een man in "geestelijke nood" die buiten de ambassade liep voordat Bushnell zichzelf in brand stak. De Secret Service meldde dat het meldingen had ontvangen van iemand "die een mogelijke medische / geestelijke noodsituatie ervaart". Velen in de pers pikten dit verhaal plichtsgetrouw op, in een smerige poging om het protest van Bushnell te ondermijnen door te suggereren dat het de acties waren van een man die niet goed bij zijn hoofd was.

Deze acties waren niet het resultaat van een geestesziekte, maar van diepe frustratie en van woede, hetzelfde gevoel brand in de harten van miljoenen jongeren en arbeiders. We zijn ziek van de massamoorden en van de leugens van de kapitalistische media en politici, in de VS en overal elders, die proberen de reputatie van degenen die achter Palestina staan zwart te maken, terwijl ze de moordpartijen van Israël rechtvaardigen.

Maar Bushnell's boodschap aan de wereld was niet alleen één van woede, het toonde ook de wanhopige, ziedende noodzaak om iets te doen tegen al dit onrecht. In krachtige woorden schreef hij in zijn laatste social media post:

"Velen van ons vragen zich graag af: 'Wat zou ik doen als ik nog leefde tijdens de slavernij? Of de Jim Crow South? Of apartheid? Wat zou ik doen als mijn land genocide pleegde? Het antwoord is: je doet het. Op dit moment."

Geconfronteerd met de verschrikkingen van het imperialisme voelen miljoenen mensen de noodzaak om te handelen. Maar als individuen lijken we machteloos om de verpletterende macht van de imperialistische moloch te stoppen.

Er is geen krachtiger voorbeeld van individueel protest denkbaar dan dat van Aaron Bushnell, die voor altijd herinnerd zal worden. Wat we nu nodig hebben is een georganiseerde uiting, om al deze woede te verzamelen in een krachtige, onoverwinnelijke kracht: een revolutionaire partij die dit verrotte kapitalistische systeem kan uitdagen en omverwerpen, en ook de hele bende imperialistische oorlogsmisdadigers, van Biden tot Sunak, Macron, Scholz, Trudeau - allemaal.

"Een vulkanische revolutie"

De impact van Bushnells dood blijkt uit de enorme uitstorting van medeleven en steun op zijn sociale media. Berichten van solidariteit van duizenden comments laten zien hoe hard zijn acties mensen hadden geraakt:

"Ik heb gevoeld hoe jij je voelt, niemand lijkt te luisteren of er genoeg om te geven om deze genocide te stoppen."

"Schaam je, Joe Biden. Schaam je, Blinken. Moordenaars!"

"De ontbranding van jouw goede lichaam zal het begin zijn van een vulkanische revolutie om onrecht te stoppen en de onderdrukten te steunen."

Dit is de stemming onder miljoenen. Bushnells geschreeuw van "vrij Palestina" zal nog lang na zijn dood nagalmen. Wat nodig is, is precies zoals het commentaar hierboven aangeeft, een "vulkanische revolutie", die de rechtschapen woede kanaliseert van de miljoenen die zich verzetten tegen de onophoudelijke onderdrukking door kapitalisme en imperialisme in binnen- en buitenland.

Het protest van Bushnell is het meest recente in een lange geschiedenis van zelfverbrandingen tegen imperialistische oorlog en onderdrukking. Tijdens de Vietnamoorlog werden soortgelijke protesten uitgevoerd, zowel door Amerikaanse als Vietnamese demonstranten.

Meer recentelijk was de zelfverbranding van de Tunesische straatverkoper Mohamed Bouazizi in 2010 - tegen de schrijnende armoede en vernedering die hij, net als miljoenen anderen, onderging door toedoen van het regime - de laatste druppel voor de revolutionaire beweging die in Tunesië uitbrak en die de Arabische Lente en de val van dictators inluidde.

Vandaag radicaliseert de vernietiging van Gaza miljoenen mensen in het Midden-Oosten. Regimes in de hele regio hangen aan een zijden draadje. De mogelijkheid van een nieuwe Arabische Lente hangt in de lucht en jaagt de imperialisten de stuipen op het lijf.

Overal ter wereld zijn vergelijkbare revolutionaire ontwikkelingen aan de orde van de dag. De kwestie Gaza is een sleutelfactor geworden in de radicalisering van honderden miljoenen mensen. Overal zien wij dezelfde stemming ontstaan. Wat nodig is, is organisatie en een duidelijk revolutionair programma om de kapitalisten te onteigenen en een communistische revolutie door te voeren. Alleen dit kan woede en wanhoop veranderen in revolutionaire hoop en een kracht die de maatschappij zal veranderen.

Palestina vrij!

Intifada tot de overwinning! 

Join us

If you want more information about joining the RCI, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.