Det är dags att lansera en revolutionär kommunistisk international!

”Detta är en pånyttfödelse, en renässans!” Dessa ord, uttalade av Alan Woods, IMT:s ledande teoretiker, sammanfattade väl stämningen vid ett möte nyligen med vår internationella exekutivkommitté (IEC) i Italien. Ett betydande skikt av arbetare och ungdomar sträcker just nu ut sina händer för att gripa kommunismens fana – vi måste beslutsamt vända oss utåt för att möta dem genom att bygga en revolutionär kommunistisk international.

[Source]

Världsperspektiv: kris och radikalisering

Vår djärva nya vändning härrör från den objektiva situationen, som Alan beskrev i den inledande diskussionen om världsperspektivet. Kapitalisterna går från kris till kris på alla nivåer – politisk, ekonomisk, social och militär – medan inflationen tär på massornas löner och levnadsstandard.

Mitt i denna turbulens förklarade Alan att vi inte bör överskatta kapitalisternas rationalitet. För att citera Lenin: ”En man vid en klippkant resonerar inte.” Den härskande klassen vacklar från det ena misstaget till det andra. År 2022 såg vi USA:s president Joe Biden, denna varelse från kalla krigets era, dra in Ukraina i ett krig med Ryssland som inte går att vinna. Förra året gav han sitt fulla stöd till Israels folkmordskrig i Gaza. Och nu inleder USA nya flyganfall i Mellanöstern och skramlar med sablarna mot Iran. Ett större krig i Mellanöstern skulle vara katastrofalt, likväl är det dit imperialisterna är på väg.

Alan gjorde en jämförelse med Titanic och medgav att kaptenen på det olycksdrabbade fartyget åtminstone inte såg isberget närma sig, medan ”Biden och hans rådgivare ser isberget vid horisonten och ropar: full fart framåt!”

Medan världen brinner (bildligt och bokstavligt talat) förtvivlar massorna över sina ledare. Varje opinionsundersökning i varje land avslöjar ett djupt hat mot etablissemangets alla stöttepelare: från politiken, till storföretagen, till pressen. Samtidigt har arbetarrörelsen börjat vakna ur sin slummer i Storbritannien, Frankrike, USA – till och med i länder som Tyskland där den har varit vilande i årtionden.

Denna stora förändring i medvetandet följer på en period där vänsterreformistiska rörelser (Corbyns och Sanders rörelser, SYRIZA, Podemos, etc.) har testats och tillintetgjorts. ”I varje enskilt fall väckte de enorma förväntningar och förhoppningar”, sa Alan, ”som sedan grusades.”

Reformism – till och med ”socialism” – betraktas därför med misstänksamhet av de mest radikala skikten av arbetare och ungdomar. Som framgår av framgångarna för vår kampanj, under parollen ”Är du kommunist?”, är ingenting annat än kommunism tillräckligt för dagens klasskämpar.

”I alla länder har tusentals, tiotusentals, hundratusentals, förmodligen miljontals unga människor anammat kommunismens idéer… Verklig kommunism kommer från magkänslan, behovet av att kämpa och förändra saker och ting. Dessa nya skikt kallar sig kommunister – de har inte läst böckerna, men det är vad de är! De behöver inte övertygas.”

Att nå denna växande förtrupp av arbetare och ungdomar var ledordet för detta IEC-möte. Genom att vinna dessa instinktiva kommunister till våra led, avslutade Alan, ”kommer vi att bygga en mäktig kommunistisk international. En seriös kraft som inte bara observerar och kommenterar händelser, utan som kan och vill delta i den växande klasskampen i alla länder.”

Imperialismen och Palestina

Bidens misstag sammanfaller med den amerikanska imperialismens relativa tillbakagång globalt, vilket skapar utrymme för rivaler som Ryssland och särskilt Kina att skapa sina egna inflytandesfärer. Allt detta behandlades grundligt i ett separat pass om imperialism.

Jorge Martín från internationella sekretariatet (IS) lade fram fakta och siffror och illustrerade att Kina sedan övergången till kapitalism har utvecklats till världens näst största imperialistmakt. Landet utmanar nu USA inom högteknologiska industrier som superdatorer och elfordon; säkrar nya marknader, allierade och handelsvägar för att exportera sitt kapital; och drabbar samman med väst i strategiska frågor som Taiwans suveränitet. Samtidigt har Ryssland använt sin stora industriella bas och avsevärda militära styrka för att utmanövrera väst, i Syrien och nu i Ukraina.

Uppdelningen och återuppdelningen av världen utgör en nyckelfaktor i perspektiven och förbereder framtida instabilitet. Det är absolut nödvändigt att kommunister har ett tydligt perspektiv i frågan om imperialismen, med utgångspunkt i den objektiva situationen och med Lenins mästerliga analys som vårt teoretiska ramverk. Ett dokument som förklarar vår ståndpunkt, som utarbetades 2016, antogs med överväldigande majoritet vid mötet.

Vi diskuterade också Israels blodiga krig i Gaza, som har blivit en brännpunkt för världens klasskamp. Det har grundligt avslöjat de västerländska imperialisterna, som ständigt predikar om ”demokrati och rättigheter”, samtidigt som de bistår, beväpnar och medverkar till slakten av tusentals palestinier. Situationen har upprört massorna världen över, och våra kamrater har utsatts för omfattande angrepp från den borgerliga staten på grund av vår solidaritet med Palestina och våra krav på en revolutionär lösning.

Mötet röstade enhälligt för att ratificera ett uttalande av IMT, som utfärdades kort efter Hamas attack den 7 oktober, där det tydligt fastslås att kommunisterna står på de förtrycktas sida och avvisar våra imperialisters ruttna hyckleri. Intifada till seger: revolution till seger!

Genombrott

En höjdpunkt under veckan, som visade potentialen för en snabb tillväxt av kommunismens styrkor överallt, var kommissionerna om två sektioner av IMT i länder där kommunismen en gång verkade mycket avlägsen: USA och Schweiz. Ändå har de amerikanska och schweiziska kamraterna tagit enorma steg framåt under den senaste perioden.

Tom Trottier från ledningen för den amerikanska sektionen beskrev de djupa motsättningarna i den amerikanska kapitalismen, där den härskande klassen skryter om ekonomisk återhämtning och stabilitet, men där massorna inte ser några bevis på detta i sina löner eller levnadsvillkor.

Med tanke på att Biden står inför några av de värsta förtroendesiffrorna på länge, och Donald Trump krossade allt motstånd i de republikanska primärvalen, verkar en ny omgång av Trump oundviklig efter presidentvalet 2024. Detta kommer inte att leda till ”fascism” som liberalerna och de reformistiska alarmisterna hävdar, utan snarare polarisera och radikalisera det amerikanska samhället ännu mer. Vakuumet på vänsterkanten lämnar fältet vidöppet för kommunismen att under dessa förhållanden gripa tag i arbetarnas och ungdomarnas sinnen.

Kamrat Antonio Balmer gav en försmak av den verkliga stämningen bland miljontals amerikaner genom att läsa upp ett meddelande till vår amerikanska hemsida från en ung arbetare, som nu har rekryterats:

”Jag hatar kapitalismen med varje fiber i min kropp, jag tänker inte låta detta vidriga system dra med sig mig i fallet, och om det gör det kommer jag att dö i kampen mot det… Jag behöver ingen övertygelse, bara medel och utbildning.”

Detta, sade Antonio, ”är den nya typ av amerikan som historien har frambringat!” Vi har fått tusentals liknande meddelanden från rasande och självuppoffrande unga kommunister.

Kamraterna har skakat om organisationen från topp till botten för att kunna knyta an till detta skikt och göra sig av med all passivitet och rutinism. Baserat på dessa metoder är de amerikanska kamraterna övertygade om att nå 1000 medlemmar i år.

Om tanken på att kommunismen skulle få fäste i USA en gång verkade långsökt, måste den ha verkat helt omöjlig i det rika, ”neutrala” Schweiz. Ändå redogjorde Dersu Heri från den schweiziska sektionens ledning för helt fantastiska framsteg i detta land, där vi har vuxit med 60 procent på bara sex månader.

Dersu förklarade att denna tillväxt baserades på ett skikt av kamrater som rekryterats genom ”Är du kommunist?”-kampanjen: ”Psykologin hos dessa människor är som hos soldater som väntar på att bli mobiliserade för klasskrig.” Dessa nya kämpar är fyllda av det brådskande behovet att bygga och blir omedelbart våra bästa rekryterare: de höjer djärvt kommunistiska slagord i sina skolor, på gatorna – och till och med på spårvagnen!

Vår profil har också stärkts av den borgerliga pressen, som inledde en hätsk smutskastningskampanj mot våra kamraters paroller om intifada och revolution i Mellanöstern. I stället för att låta oss kuvas gick vi på offensiven och arrangerade demonstrationer och möten över hela landet, bland annat ett möte i Bern med hundratals deltagare som kom med kort varsel.

Denna djärva attityd och kampanda har varit nyckeln till kamraternas framgångar med att dra till sig de djärvaste klasskämparna. Vårt mål överallt är just att smälta samman med detta skikt, att göra medvetna, organiserade bolsjeviker av dem och förvandla dem till en avgörande historisk kraft. Allt vi behöver göra är att beväpna dem med de rätta teoretiska verktygen och ge dem största möjliga utrymme att ta initiativ och bygga organisationen.

Som en del av denna vändning lanserar kamraterna ett revolutionärt kommunistiskt parti: en ledstjärna för den nya generationen av schweiziska kommunister i kampen mot kapitalismen.

Slutet på vår förhistoria

Den sista delen av detta historiska möte inleddes med ett inspirerande pass om ekonomi, där kronan på verket var tillkännagivandet av vårt nya internationella högkvarter i London. Detta kontor står som ett monument över våra medlemmars bolsjevikiska offervilja, som kommer att befria oss från beroendet av kapitalistiska hyresvärdar.

Hamid Alizadeh från IS gav sedan en rapport om organisationen, som var något helt annat än vad vi tidigare hört. Vad den egentligen avslöjade var att vår förhistoria äntligen är slut. Våra gamla metoder – baserade på studiecirklar på universiteten – är inte längre ändamålsenliga på grund av den objektiva situationen. Över hela världen gör vi en djärv vändning utåt: vi siktar på att erövra varje gata, arbetsplats och klassrum för kommunismen.

Vår tillväxttakt (nästan 40 procent under det senaste året) överträffar allt vi tidigare har sett. Efter att ha passerat 5 000 medlemmar i oktober 2023, passerade vi 6 000 kamrater över hela världen i januari 2024. De brittiska kamraterna var de första att passera 1 000-gränsen – men med tanke på förra årets tillväxt i sektioner som Italien (25 procent, till 515 kamrater), Kanada (70 procent, till 668 kamrater) och USA (85 procent, till 630 medlemmar), kommer de inte att vara ensamma länge till!

Flera mindre grupper har vuxit explosionsartat och är på god väg att bli fullvärdiga sektioner. Till exempel har kamraterna i Irland ökat med över 380 procent sedan januari 2023, från 7 till 34 medlemmar.

Samtidigt får våra hemsidor, podcasts och videor miljontals visningar varje år. Vårt bokförlag, Wellred Books, har haft det bästa året i sin historia och är redo för ännu ett rekordår. Och vår senaste titel, In Defence of Lenin av Rob Sewell och Alan Woods – som är en del av vår internationella kampanj till hundraårsminnet av Lenins död – fullkomligt flyger från hyllorna. Det är ingen överdrift att säga att vi är världens främsta källa till kommunistisk teori, nyheter och analys.

Mot den revolutionära kommunistiska internationalen!

Vi måste förstå karaktären på den period vi har gått in i. De reformistiska masspartierna domineras av högerflygeln; stalinisterna och sekterna befinner sig i kris; vänsterreformisterna har i många länder krossats på grund av sina vacklan och förräderier; och det finns ett brett lager av radikala arbetare och ungdomar som är redo att anamma kommunismen. Situationen skriker efter en ny referenspunkt.

Som ett erkännande av detta har flera sektioner – däribland Schweiz, som redan nämnts, tillsammans med Storbritannien, Sverige, Danmark, Kanada och Tyskland – fattat det historiska beslutet att starta nya revolutionära kommunistiska partier, och ett antal andra sektioner förbereder sig för att göra detsamma.

Dialektiken lär oss att den historiska utvecklingen i ett visst skede når en vändpunkt. När den gör det kan vi inte klamra oss fast vid det förflutna och gamla arbetsmetoder, utan måste entusiastiskt omfamna framtiden. I många delar av världen håller vi på att bli en samlingspunkt, och vi måste presentera oss som en sådan. ”Vi befinner oss mitt i ett dialektiskt språng, ett kvalitativt skifte”, som Hamid sade i de avslutande anmärkningarna i organisationsrapporten: ”Vi strävar efter att bli en verklig kraft, som tävlar om att vinna över de avancerade skikten av arbetare och ungdomar.”

Därför måste den Internationella marxistiska tendensen ombilda sig själv på nytt för att möta en förändrad värld. Vi gör oss av med vår gamla fana och kommer att återskapa en ny Revolutionär kommunistisk international (RCI): en ledstjärna under vilken dagens generation av kommunister kan samlas.

Under stormande applåder antog mötet enhälligt ett förslag om detta djärva och nödvändiga steg. Vi har beslutat att kalla till en extraordinär världskonferens i sommar, öppen för alla kommunister som är redo att ansluta sig till oss i kampen, där denna nya international officiellt kommer att bildas.

Vi uppmanar alla kamrater i internationalen att börja förbereda sig redan nu: diskutera, sprida ordet och smälta innebörden av denna nya profil. Vi simmar inte längre mot strömmen: vi har historiens tidvatten i ryggen.

”Djärvhet, djärvhet och ännu mer djärvhet!”

I sina avslutande kommentarer noterade Alan en helt ny stämning i detta ledande organ. Å ena sidan, förklarade han, är detta en ”objektiv återspegling av en förändring av hela situationen”. Aldrig tidigare har vi sett ett så utbrett hat mot status quo, eller en så djupgående kris för den gamla ordningen.

”Det här är något som vi har förutspått i våra perspektiv i årtionden”, sa Alan. ”Men nu är det inte längre ett perspektiv. Det är ett faktum. Ett påtagligt faktum som alla kan se och känna.”

Å andra sidan finns det en subjektiv fråga om vilket stadium vår international befinner sig i. Alan förklarade att varje politiskt parti är en levande organism, som måste passera genom ett embryonalt stadium. För ett revolutionärt parti är detta ett stadium av ”små cirklar, som föder en småcirkelmentalitet, som kännetecknas av informella metoder”.

Men sådana metoder blir ett hinder för utvecklingen. ”Antingen förkastas de, eller så förstörs organisationen. Vi har sedan länge passerat de små cirklarnas stadium. Alla sektioner växer snabbt och det krävs nya metoder och en ny psykologi.”

För att illustrera denna nya inställning lyfte Alan fram en enskild kamrats arbete i den lilla walesiska staden Port Talbot, där den viktiga stålindustrin nästan har förstörts och nu planeras stora uppsägningar vid de sista kvarvarande stålverken.

Mot bakgrund av den officiella fackföreningens ”business as usual”-metoder tog denna unga arbetarkamrat, med stöd av omgivande grupper, initiativet att uppmana arbetarna att strejka och ockupera stålverket, och kallade till ett öppet möte. Kamraterna har kastat sig in i en kamp på liv och död för hela staden. Oavsett resultatet är detta ett exempel på den psykologi som krävs av varje kamrat i hela internationalen.

Metoder som dessa kommer att sätta de brittiska kamraterna i det (snart bildade) revolutionära kommunistiska partiet på kartan, och utgöra ett exempel på den typ av revolutionära kommunistiska international vi behöver bygga.

I sin slutsats uppmanade Alan kamraterna att anta Dantons odödliga motto:

”Djärvhet, djärvhet och ännu mer djärvhet! På denna grund kommer vi att vinna.”

Framåt till den revolutionära kommunistiska internationalen!


Klicka här för att anmäla dig till kommunismens världsskola i juni!

Klicka här för att anmäla dig till kommunismens världsskola i juni, där en ny revolutionär kommunistisk international kommer att grundas. Evenemanget är öppet för alla – följ det hemifrån eller delta på en av dussintals lokala visningar världen över.

Join us

If you want more information about joining the RCI, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.