Albanian

Në vitin 1938, revolucionari i madh rus, Leon Trocki, deklaroi se "kriza historike e njerëzimit zvogëlohet në krizën e udhëheqjes revolucionare." Këto fjalë janë aq të vërteta dhe aktuale sot, sa ditën kur u shkruan.

Qëndrimet politike ndaj Kosovës - brenda Serbisë dhe më gjerë në ish-Jugosllavi - shpesh bazohen në mitologjinë dhe paragjykimet e nacionalizmit serb. Konfliktet sociale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve dhe mosmarrëveshjet politike për statusin e kësaj zone sipas ligjit ndërkombëtar shihen si vazhdimësi e konflikteve shekullore fetare-etnike.

Zgjedhjet parlamentare në Kosovë më 14 shkurt 2021 përfunduani me fitoren gjithëpërfshirëse në shkallë tektonike me zgjedhjen e krahut të majtë, respektivisht Lëvizjes Vetëvendosje (VV).

Për herë të parë që prej shpërbërjes së Jugosllavisë, klasa e varfër dhe punëtore e Maqedonisë, duke i ndjekur shembujt e Bosnës, janë bashkuar në protesta masive kundër qeverisë pa dallim etniteti. Sulmet terroriste nuk i kanë ndarë, por vetëm se e kanë forcuar dhe bashkuar lëvizjen e tyre.