Norwegian

Merknad fra redaksjonen: I dag gjengir vi noen ganske viktige artikler som skjærer gjennom den løgnaktige vestlige propagandaen rundt krigen i Ukraina fra dag én og frem til i dag. Forfatteren av disse bemerkelsesverdige dokumentene er ikke marxist. Langt ifra. Hans navn er Jacques Baud, en tidligere oberst i den sveitsiske hæren og tidligere medlem av den sveitsiske strategiske etterretningstjenesten. Han jobbet også for NATO, under og etter Ukraina-krisen i 2014, hvoretter han deltok i programmer relatert til Ukraina.

Vi har mottatt denne rapporten om den økende undertrykkelsen i Russland, ettersom den «spesielle operasjonen» (dvs. krigen i Ukraina) har trukket ut. Selv en bare mild kritikk av invasjonen blir slått ned på med arrestasjoner. Uavhengige nyhetskilder og sosiale medieplattformer er stengt ned, og alle som gir uttrykk for misnøye med krigen blir stemplet som «nasjonale forrædere». Disse tiltakene er et tegn på president Vladimir Putins svakhet, ikke hans styrke, og vil bare føre til at massenes harme akkumuleres.

Zelenskiys regjering fortsetter med å bruke invasjonen til å kynisk rettferdiggjøre undertrykkelse av politiske motstandere. Elleve organisasjoner har sett at sine politiske aktiviteter har blitt kriminaliserte under den væpnede konflikten. Selv om noen av disse organisasjonene opptrer farseaktig, og selv om medlemmer av gruppene har en positiv holdning til den russiske invasjonen, er det ikke fremlagt bevis for samarbeid.

Følgende teser er utarbeidet av tilhengere av IMT i Ukraina, oversatt til engelsk og deretter norsk. De gjør kort rede for årsakene til den nåværende krigen og den reaksjonære effekten den har hatt på landet. For en internasjonalistisk løsning på krigen i Ukraina og alle kriger! For en sosialistisk revolusjon! Les den originale uttalelsen her.

Volodymyr Orlov er en basketballspiller tilhørende Benicarló, i Spanias andredivisjon innen basketball, LEB Plata. Han ble født i Ukraina, men flyttet til Spania da han var 11 og har fått spansk statsborgerskap. Hans offentlige uttalelser om den russiske invasjonen av Ukraina i ES Radio, publisert av La Voz de Galiciaog andre aviser, har skapt oppsikt i Spania.

Mens den russiske hæren fortsetter beskytningen av byene i Ukraina, gjør vestlig presse og politikere sitt ytterste for å skjule den vestlige imperialismens rolle i katastrofen. Langt fra å være en nøytral part, har Vesten provosert frem konflikten for sine egne imperialistiske grunner.

Krigens første offer er sannheten. Dette er også tilfellet med den russiske militære intervensjonen i Ukraina. Marxister må kunne skjære gjennom tåken av løgner og krigspropaganda og analysere de virkelige årsakene bak konflikten; hva forårsaket den; og de reelle interessene som ligger bak de ulike involvertes unnskyldninger og begrunnelser. Fremfor alt må vi gjøre det fra synspunktet til verdens arbeiderklasses interesser.

Så har det begynt. Russiske styrker har utløst et massivt angrep på Ukraina. I de tidlige timene om morgenen, i en kort TV-sending, kunngjorde Russlands president Vladimir Putin en «spesiell militæroperasjon» ved daggry. I løpet av minutter etter sendingen, rundt klokken 05.00 ukrainsk tid, ble eksplosjoner hørt nær store ukrainske byer, inkludert hovedstaden Kiev.

Russlands president Vladimir Putin hevdet i en tale til den russiske nasjonen at «Ukraina ble skapt av Lenin». Sannheten er at oktoberrevolusjonen frigjorde nasjonalitetene som var blitt undertrykt av tsar-Russland, som Lenin kalte et «nasjonenes fengsel», og nektet å gi etniske minoriteter rettigheter. Vi presenterer dette brevet fra Lenin, skrevet i 1919, som på noen få sider utvikler marxismens posisjon i spørsmålet om nasjonaliteter. La Lenin snakke!

Det algeriske statsrådet har lagt ned forbud mot det sosialistiske arbeiderpartiet (PST) og stengt kontorene deres. Denne skandaløse handlingen av politisk undertrykkelse er en del av et pågående angrep på venstreaktivisme, demokratiske friheter og den revolusjonære Hirak-bevegelsen. Den Internasjonale Marxistiske Tendensen (IMT) fordømmer denne skandaløse handlingen og uttrykker solidaritet med PST.

Onsdag 9. februar vil klimaaktivistene Orla Murphy og Zac Lumley møte opp i distriktsdomstolen i Dublin da de er anklaget for å ha begått alvorlig kriminell skade, som de kan risikere opp til ett års fengsel for. Hva er «forbrytelsen» de er anklaget for? En fredelig protest mot den irske regjeringens passivitet i forbindelse med klimaendringene ved å male ordene «No More Empty Promises» på forsiden av en regjeringsbygning. I tilfellet med Zac Lumley, som er tilhenger Irish Marxists (IMT Irland), anklages han bare for å ha live-streamet protesten.

Pandemien har skjerpet og utdypet det som allerede var en eksisterende krise for kapitalismen. Vi står nå overfor den dypeste sosiale, økonomiske og politiske krisen på flere tiår. Til tross for en viss bedring, har tiltakene kapitalistene ble tvunget til å ty til i den siste perioden (dvs. enorme mengder statlige utgifter) nå ført til økende inflasjon, som provoserer fram sinne og ustabilitet i verden.

Wellred Books er stolte av å kunngjøre utgivelsen av en viktig ny bok av Marie Frederiksen, The Revolutionary Legacy of Rosa Luxemburg. Denne store revolusjonære martyren har ofte blitt feilfremstilt som en motstander av oktoberrevolusjonen, og som stående for en slags «mykere», «antiautoritær» marxisme i motsetning til Lenins og bolsjevikenes.

I de siste dagene har hele verden sett protestene mot den kasakhstanske regjeringens økning av gassprisene, som begynte i den vestlige delen av landet, utvikle seg til et landsomfattende opprør, som har oversvømt alle større byer i Kasakhstan.

Denne rapporten ble mottatt 5. januar, 2022 fra en korrespondent i Kasakhstan etter 7 timer, da internett lå nede. I løpet av natten har protestene, som begynte mot økende gasspriser, utviklet seg til et opprør som nå har ført til regjeringens avgang, den viser enda ikke tegn på å avta. Vi gir en norsk oversettelse av rapporten nedenfor, opprinnelig offentliggjort på marxist.com.