Solidaritet med de kjempende arbeiderne i Kasakhstan! Stans intervensjonen, løslat fangene!

Denne erklæringen ble offentliggjort på russisk av kamerater fra den Marxistiske Tendensen den 6. januar. Les originalen her, samt vår siste analyse og en uttalelse fra vår korrespondent i Kasakhstan.

[Source]

Det har pågått store protester i Kasakhstan over flere dager. Opprøret ble utløst av økningen i prisen på gass, men det er tydelig at den sosiale eksplosjonen ble forårsaket av en rekke motsetninger, som hadde akkumulert seg opp i årevis i Kasakhstan. I øyeblikket er demonstrantene i ferd med å danne egne organer, og i noen byer er administrative bygninger tatt med makt.

På tross av at landets nominelle president, Kassym-Zhomart Tokajev, forsøkte å berolige befolkningen ved å fryse gassprisene og ved å avsette regjeringen, ble protestene kun intensivert og gikk inn i en ny fase, som avspeiler en dypt rotfestet utilfredshet med autoritarisme og byråkratisk kapitalisme i Kasakhstan.

Arbeiderklassen er protestens avantgarde, og vi er overbevist om at kun den vil være i stand til å gjennomføre den demokratiske transformasjon av landet, uten den er kampen for frihet, demokrati og sosialisme umulig. Kun det arbeidende folket og alle de progressive kreftene i Kasakhstan vil være i stand til å føre revolusjonen til dens avslutning uten å la seg bli lullet av regjeringens taler eller overlate protestene til «demokratiske» opposisjonspolitikere.

Vi står i solidaritet med det opprørske folket i Kasakhstan. Vi krever:

Øyeblikkelig løslatelse av alle arresterte demonstranter og politiske fanger.

Stans av CSTO-medlemsstatenes militære intervensjon.

Vi oppfordrer den kasakhstanske venstrefløyen til å delta i protestene for å forsvare Kasakhstan mot militært inngripen.

Innføre en sosialistisk dagsorden i programmet for det opprørske folket i Kasakhstan og oppbygge deres egen uavhengige politiske organisasjon.

Erklæringen ble underskrevet av:

Den Russiske Sosialistiske Bevegelse

Hovedstyre til Bevegelsen “Arbeid Russland” 

Redaksjonen til altleft.org

Interregional koalisjon av venstrestyrker «Venstreblokken»

Marxistisk Tendens 

Sosialistisk Trend

Studentforeningens samfunn

Nettmagasinet “Rabkor”

Marxistisk Revolusjonær Blokk 

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.